خودرو

پوشش نانو سراميک چه کاري را انجام نمي دهد؟

NANO CERAMIC CAR COATING

يک پوشش سراميکي نماي خارجي خودرو را حفظ مي کند و نياز مداوم براي نگهداري را کاهش مي دهد.

با اين حال، عليرغم ادعاي برخي از توليد کنندگان، پوشش سراميکي يک محصول معجزه آسا نيست و نميتواند هر مشکلي را حل کند.

بنابرين مهم است که بدانيد يک پوشش سراميکي چه کاري انجام نمي دهد.

مقاومت در برابر خراش يک پوشش سراميکي اغلب اغراق آميز است. اگر چه مي توان با پوشش نانو سراميکئ  از برخي خراش هاي کوچک و سطحي محافظت کرد، اما در برابر خط و خش ناشي از سايش يا برخورد اجسام سنگين مقاوم نخواهد بود. بعلاوه، روشهاي نا مناسب شست و شو اتومبيل يا شستشو اتوماتيک همچنان باعث ايجاد علائم چرخشي در سطح بدنه خودرو مي شود.

هر قطره آب حاوي مقداري مواد معدني است. وقتي آب تبخير مي شود، مواد معدني باقي مي ماند و لکه هاي قابل مشاهده ايجاد مي کند. اغلب تصور مي شود خاصيت آبگريزي پوشش سراميکي لکه هاي آب را از بين مي برد.

اگرچه خاصيت آبگريزي پوشش سراميکي باعث دفع آب مي شود، اما در هر حال مقداري از قطرات آب در برخي نقاط باقي مانده و احتمال تشکيل لکه هايي وجود خواهد داشت.

اغلب تصور مي شود پوشش سراميکي نياز به شست و شو را از بين مي برد در صورتي که براي حفظ ظاهر آن، هنوز به طور مرتب ماشين را بايد شست.